30 รอยสักสวยๆ ผู้ชาย จะมีแบบไหนน่าสักตามบ้าง

30 รอยสักสวยๆ ผู้ชาย จะมีแบบไหนน่าสักตามบ้าง
30 รอยสักสวยๆ ผู้ชาย จะมีแบบไหนน่าสักตามบ้าง

30 รอยสักสวยๆ ผู้ชาย จะมีแบบไหนน่าสักตามบ้าง

ศิลปะบนเรือนร่าง มาพบกับรอยสักสวยๆ ผู้ชาย ที่สื่อความหมายดี ๆ ทั้งยังมีความสวยงาม และประณีต โดยการสักนี้มีมานานตั้งสมัยกรีก ซึ่งใช้ประทับไว้บนเรือนร่างของทาส แต่เมื่อเข้าสู่ในยุคปัจจุบัน การสักนับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่แสดงถึงตัวตนของผู้สัก เพราะฉะนั้นหากใครที่อยากสัก แต่ไม่รู้จะเลือกลายไหนดี มาดูไอเดียรอสักสวย ๆ เท่ห์ ๆ สำหรับผู้ชายทั้งหมด 30 ไอเดียนี้กันเลย

พอตใช้แล้วทิ้ง

30 รอยสักสวยๆ ผู้ชาย จะมีแบบไหนน่าสักตามบ้าง 1

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 1 ลายหมีทรงเลขาคณิตที่สื่อถึงความสมดุล ศูนย์รวม และอำนาจ

30 รอยสักสวยๆ ผู้ชาย จะมีแบบไหนน่าสักตามบ้าง 2

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 2 ลายสักรูปหมาป่านั้น หมายถึง พลังอำนานยิ่งใหญ่ สติปัญญา ความอดทนกล้าหาญ และสื่อถือผู้คุ้มครองอีกด้วย

30 รอยสักสวยๆ ผู้ชาย จะมีแบบไหนน่าสักตามบ้าง 3

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 3 ลาย Knot เป็นอีกหนึ่งลายยอดนิยม ที่สื่อความหมายถึงความนิรันดร์ ยั่งยืน 

รูปภาพประกอบด้วย สัก, ร่าง, การวาดภาพ, หมึก

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 4 ลายนกฟินิกซ์ ที่สื่อความหมายถึงการเกิดใหม่ ชีวิตใหม่ การเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จที่ได้จากการผ่านความยากลำบากมาก่อน

30 รอยสักสวยๆ ผู้ชาย จะมีแบบไหนน่าสักตามบ้าง 4

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 5 ลาย Triquetra ซึ่งสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระตรีเอกภาพ การรวมกันของแผ่นดิน อากาศ และน้ำ ให้เป็นหนึ่งเดียว

30 รอยสักสวยๆ ผู้ชาย จะมีแบบไหนน่าสักตามบ้าง 5

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 6 ลาย Horseshoe ซื่อสื่อความหมายถึงความโชคดี และยังเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ป้องกันวิญญาณชั่วร้ายได้อีกด้วย

30 รอยสักสวยๆ ผู้ชาย จะมีแบบไหนน่าสักตามบ้าง 6

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 7 ลาย Ouroboros มีความหมายที่ดีมาก สื่อถือวงจรชีวิต และการพึ่งพาตนเอง

30 รอยสักสวยๆ ผู้ชาย จะมีแบบไหนน่าสักตามบ้าง 7

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 8 ลายสักพระอาทิตย์ ให้พลัง และความแข็งแกร่ง

รูปภาพประกอบด้วย ขาวดำ, สีดำ, ดำและขาว, ถ่ายภาพขาวดำ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 9 ลายสักพระจันทร์รูปแบบต่าง ๆ สื่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ช่างฝัน มีเสน่ห์น่าค้นหา

รูปภาพประกอบด้วย ดำและขาว, สัก, หน้าอก, เนื้อ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 10 ลายดวงดาว ส่องจรัส และเจิดจ้า เปรียบเสมือนกับชีวิตที่รุ่งโรจน์

รูปภาพประกอบด้วย ร่าง, ศิลปะ, การวาดภาพ, ดำและขาว

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 11 ลายตราชั่ง คือ ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และความยุติธรรม

รูปภาพประกอบด้วย สัก, เนื้อ, ปิดบัง, กลับ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 12 ลายดอกซากุระ หมายถึง การรอคอย ความเบ่งบานสวยงาม

รูปภาพประกอบด้วย ดำและขาว, เล็บ, สัก, นิ้ว

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 13 ลายมงกุฎ สื่อถึงความมั่งคั่ง อำนาจ ความมั่งมี ผู้นำ

รูปภาพประกอบด้วย ชาย, เนื้อ, คน, กล้ามเนื้อ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 14 ลายนก เป็นสัญลักษณ์ของความอิสระ ไม่ยึดติด

รูปภาพประกอบด้วย คน, สัก, ข้อมือ, เนื้อ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 15 ลายเข็มทิศ หมายถึง การผจญภัย ผู้รักการเดินทาง 

รูปภาพประกอบด้วย สัก, เนื้อ, หมึก

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 16 ลายปลาวาฬ เป็นสัญลักษณ์ของความสันติสุข ความสงบ

รูปภาพประกอบด้วย สัก, เนื้อ, คน, หมึก

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 17 ลายสามเหลี่ยมกลับหัว ที่หมายถึง “น้ำ” ปัจจัยสำคัญของชีวิต

รูปภาพประกอบด้วย สัก, เนื้อ, หมึก, ขน

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 18 ลายขนนก เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี

รูปภาพประกอบด้วย คน, ข้อมือ, ไหล่, เข็มขัด

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 19 ลาย Infinity คือ สัญลักษณ์ของการไม่มีที่สิ้นสุด

รูปภาพประกอบด้วย สัก, ดำและขาว, คน

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 20 ลายคลื่นน้ำ สื่อถึงความแข็งแกร่ง เข้มแข็ง และอำนาจ

รูปภาพประกอบด้วย หน้าอก, คน, สัก

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 21 ลายสามเหลี่ยมหัวตั้ง เป็นสัญลักษณ์ของไฟร้อนแรง

รูปภาพประกอบด้วย กล้ามเนื้อ, คน, หน้าอก, ไหล่

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 22 ลายปีกนก กลางหลัง สื่อถึงการมีอิสระ ความเด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจ

รูปภาพประกอบด้วย สัก, เนื้อ, หมึก

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 23 ลายมังกร เป็นสัญลักษณ์ของผู้นำ ความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครทัดเทียม

รูปภาพประกอบด้วย สัก, กะโหลกศีรษะ, เนื้อ, ดำและขาว

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 24 ลายหัวกะโหลก สื่อถึงความกล้าหาญ ไร้ความกลัว ความเยือกเย็น

รูปภาพประกอบด้วย สัก, เนื้อ, กลับ, คน

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 25 ลายปลา เป็นสัญลักษณ์ของความพยายาม การรักอิสระ

รูปภาพประกอบด้วย สัก, หมึก

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 26 ลาย Om เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตา กรุณา ใจเย็น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูง

รูปภาพประกอบด้วย ดำและขาว, คน, ข้อมือ, เครื่องประดับแฟชั่น

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 27 ลายหยินหยาง เป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลของธาตุ ความพอดีของทุก ๆ สิ่งในจักรวาล 

รูปภาพประกอบด้วย สัก, ดำและขาว, คน, หมึก

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 28 ลายลูกศร สื่อถึง นักสู้ การปกป้อง ผู้กล้าหาญ และแม่นยำ

รูปภาพประกอบด้วย ชาย, สัก, เนื้อ, คน

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 29 ลาย Enso สื่อถึงความแข็งแกร่งภายในจิตใจ ความพยายาม ความอดทนอดกลั้น

รูปภาพประกอบด้วย สัก, เนื้อ, ปิดบัง, หมึก

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

รอยสักสวยๆ ผู้ชาย แบบที่ 30 ลายปลาหมึก เป็นสัตว์ในท้องทะเลลึกที่สื่อถึงความลึกลับ ซับซ้อน เข้าใจยาก น่าค้นหา

และทั้งหมดนี่ก็เป็นรอยสักสวยๆ ผู้ชาย 30 แบบ หลากหลายสไตล์ไม่ซ้ำใคร ซึ่งแต่ละลายก็จะสื่อความหมายที่ไม่เหมือนกัน รอยสักนับว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สามารถใช้บ่งบอกความเป็นตัวตนของเรา และยังเป็นเอกลักษณ์จุดเด่นเฉพาะตัวอีกด้วย ดังนั้นหากใครที่กำลังจะสักแต่ยังไม่มีไอเดีย ไม่รู้จะเลือกลายไหนดี สามารถเข้ามาอ่านบทความนี้ได้เลย มีลายสักมากกว่า 30 ลายให้เลือก

อ้างอิงรูปภาพ

pinterest.com

อ่านต่อที่ 8 แบรนด์ เสื้อแขนกุดผู้ชาย แบรนด์ไหนดี แนะนำ ผ้าดี ใส่สบาย

สล็อตเว็บตรง

recent posts

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

Table of Contents